Kontakt

PINTA BARREL BREWING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Przemysłowa 4
34-382 Wieprz

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000779907
NIP: 8792711702

Kapitał zakładowy w wysokości 149 544,00 zł, wpłacony w całości

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart