WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
Posted in Dla inwestorów

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, PINTA BARREL BREWING SPÓŁKA AKCYJNA (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji lub ewentualnie do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się uprawnienia do żądania wydania dokumentów akcji od Spółki w okresie do dnia 28.02.2021 r., najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki: PINTA BARREL BREWING SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Przemysłowa 4, 34-382 Wieprz, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać od Bartłomieja Ociesa pod numerem telefonu: 793-093-806 lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail bartek.ociesa@browarpinta.pl.

Udostępnij wpis

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart